Projekty

Kontakt

LAKIEROWANIE

Lakierowanie proszkowe nadaje wysoką odporność na korozję i ścieranie przez bardzo długi czas, ponadto daje prawie nieograniczone możliwości kolorystyczne.

Kolory standardowe:

RAL 0001 VI RAL 3002 RAL 3031 RAL 5012 RAL 6010 RAL 6033 RAL 7015 RAL 7038 RAL 8007 RAL 9001 RAL 033 RAL 3003 RAL 3616 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6034 RAL 7016 RAL 7039 RAL 8008 RAL 9003 RAL 1001 RAL 3004 RAL 4005 RAL 5014 RAL 6012 RAL 7000 RAL 7021 RAL 7040 RAL 8011 RAL 9005 RAL 1002 RAL 3005 RAL 5000 RAL 5015 RAL 6014 RAL 7001 RAL 7022 RAL 7042 RAL 8012 RAL 9011 RAL 1003 RAL 3007 RAL 5000 RAL 5017 RAL 6016 RAL 7002 RAL 7023 RAL 7043 RAL 8014 RAL 9016 RAL 1011 RAL 3009 RAL 5001 RAL 5018 RAL 6017 RAL 7003 RAL 7024 RAL 7044 RAL 8015 RAL 1013 RAL 3011 RAL 5002 RAL 5019 RAL 6018 RAL 7004 RAL 7026 RAL 7045 RAL 8016 RAL 1015 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5020 RAL 6020 RAL 7005 RAL 7030 RAL 7046 RAL 8017 RAL 1019 RAL 3015 RAL 5004 RAL 5023 RAL 6021 RAL 7006 RAL 7031 RAL 7047 RAL 8019 RAL 1021 RAL 3016 RAL 5005 RAL 5024 RAL 6022 RAL 7008 RAL 7032 RAL 7311 RAL 8022 RAL 1247 RAL 3017 RAL 5007 RAL 6002 RAL 6025 RAL 7009 RAL 7033 RAL 8000 RAL 8023 RAL 1817 RAL 3018 RAL 5008 RAL 6003 RAL 6026 RAL 7010 RAL 7034 RAL 8001 RAL 8024

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

    Szczegółowe informacje o ofercie uzyskasz kontaktując się z nami poprzez poniższy formularz. Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę.